MẶT BẰNG TỔNG THỂ PALM HEIGHTS

mặt bằng tổng thể Palm Heights

MẶT BẰNG THÁP T1 – PALM HEIGHTS

Mặt bằng T1 Palm Heights

MẶT BẰNG THÁP T2 – PALM HEIGHTS

Mặt bằng T2 Palm Heights

MẶT BẰNG THÁP T3 – PALM HEIGHTS

Mặt bằng T3 Palm Heights

MẶT BẰNG CĂN 2BL

2bl

MẶT BẰNG CĂN 2BS-1

2bs-1

MẶT BẰNG CĂN 2BS-3

2bs-3

MẶT BẰNG CĂN 3BL

3bl

MẶT BẰNG CĂN 3BS-1

3bs-1

MẶT BẰNG CĂN 3BS-2

3bs-2